هم انديشان شبکه 4 سيما

ß اکرمسلام من دنبال دوستم به نام حديث هدايت از شيرازم ميگن سرطان گرفته هيچ خبري ازش ندارم اکرم هستم از کاشمر اگه کسي ازش سراغي داره بهم خبر بده دارم ديوونه ميشم  

1393/5/5,5:18:01 PM

ß hadisسلام.بچه هامن هرکاري ميکنم عضوسايت بشم نميشه تمام اطلاعات رو وارد ميکنم اماعضويت رو که ميزنم درحال پردازش باقي ميمونه.وقتي هم ميخوام واردسايت بشم رمزعبورميخواد.چيکارکنم؟؟؟؟؟ 

1393/5/4,9:47:19 AM

ß مصطفي عشوري اشکلکحيف که يادمان ميرود ....بسياري از چيزهايي که امروز داريم همان(دعا هايي) است که فکر ميکرديم خدا انانر را نميشنود 

1393/5/1,2:13:38 AM

ß ليلاسلام به همگي; 

1393/4/31,9:27:28 AM

ß نازنين مرضيهعزيزم موضوع خاصي مگرح نيست.هرکي هرچي بخوادميگه ياميپرسه 

1393/4/31,1:15:39 AM

ß hadisکسي نيست اينجاجواب منوبده؟؟؟واقعابجزمن کسي تواين جزيره لب تاپ و اينترنت نداره.هاااااااااااااااااااااا؟؟؟ 

1393/4/29,4:51:19 PM

ß hadisتواين پيام نگارموضوع بحث چيه؟؟من که هرچي خوندم سردرنياوردم. 

1393/4/28,8:45:20 PM

ß نازنين مرضيهسلام ادم رياکاردرانجام يک سري کارهاافراط مي کنه تاديده بشه.بنظرمن دربرخوردبااونهابايدبي تفاوت بود.چون نشون دادن عکس العمل يعني اينکه اون به خواستش رسيده 

1393/4/25,1:58:54 PM

ß فاطمهسلام.به نظر شما با يه آدم رياکار بايد چه جوري برخورد کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

1393/4/24,2:05:25 PM

ß بيتافريب روباه رو نخوريد و دست مردم رو بگيريد و نگين داروها ارزونه که مردم همين قدرو هم ندارن به خدا. خدا به همه ي ما توفيق خدمت و زنگي انساني بده. سربلند باشيد 

1393/4/22,9:16:46 AM

صفحه 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

كاري از ابزارهاي پارسي